1.11.09

„Хамлет“ од Шекспир (прераскажана)

Содржините од овој блог од сега ќе може да ги најдете на следниов: МАКЕДОНСКИ  ЈАЗИК  И  ЛИТЕРАТУРАкаде ќе бидат застапени лекциите од сите години (од прва до четврта).